Úvodní strana Řád mažoretek

Řád mažoretek

Důležité je aby děvčata chodila pravidelně na tréninky a mimo to si sestavu opakovala i doma alespoň 2x týdně!

  1. Mažoretka přijde na zkoušku minimálně 5 minut před jejím zahájením, aby se stihla převléci a přezout.
  2. Informace o změnách a akcích se podávají vždy písemně či na internetových stránkách a povinností mažoretky a rodičů je vše řádně a pravidelně kontrolovat.
  3. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní prací.
  4. Mažoretka a rodiče zodpovědně přistupují ke všem vystoupením a akcím souboru a zajistí tím vzornou reprezentaci. Práce v souboru je kolektivní prací.
  5. Mažoretka dodržuje pokyny a pravidla při vystoupeních – oblečení,česání a doplňky.
  6. Při hrubém porušení či opakovaném porušení řádu může mažoretka být vyloučena z vystoupení nebo později ze souboru.
  7. V případě ukončení činnosti vrací mažoretka kostým a společné věci, které využijí jiní členové souboru.Vše vyprané,neponičené!
  8. V případě ztráty nebo poškození některé součásti kostýmu či společné věci mažoretka uhradí či nahradí ztracenou věc za pořizovací cenu na vlastní náklady !!!
  9. Řád mažoretek může být v průběhu roku aktualizován a najdete ho na internetových stránkách: www.mazoretkylosov.webnode.cz Povinností rodičů i mažoretek je, pravidelně sledovat tyto stránky, kde budou aktualizovány veškeré akce a činnosti.